Poprawka senatu w sprawie zakupu gruntów rolnych

Rząd przyjął poprawkę w której umożliwił zakup 1 hektara ziemi rolnej dla osób nie będących rolnikami. Wcześniej w 2016 roku została wprowadzona ustawa, która ograniczyła taką możliwość do 0,3 hektara.

Osoba, nie będąca rolnikiem, nie może jednak posiadać większej ilości takich gruntów. To ograniczenie dotyczy tylko terenów wiejskich. Ponadto nie może bez zgody dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa sprzedać ziemi przed upływem 5 lat.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *