Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. podpisały umowę na mocy której wyremontują i zmodernizują 230 egzemplarzy czołgów T-72 do roku 2025. Wartość umowy za ok. 1,749 mld....