Stany Zdjedoczone wyślą na Bliski Wscód baterię rakiet i okręt wojenny USS Arlingtow z żołnierzami i sprzętem....