Prozachodni przywódca Chalifa ibn Zajid Al Nahajjan piastował urząd od 2004-go roku. Zmarł mając 74 lata. Ogłoszono żałobę narodową trwającą 40 dni, a najbliższe 3...