Zmiana w prawie dotycząca kredytów i pożyczek

Od dziś, klienci którzy nie otrzymają kredytu mają prawo zarządać podania konkretnej informacji o przyczynie odmowy. Do tej pory nie było takiej możliwości, mogliśmy tylko domyślać się powodów. Jest to efekt wprowadzania wymogów RODO do poszczególnych ustaw.

Bank korzysta z wielu różnych źródeł do ustalenia naszej zdolności kredytowej. Poza historią kredytowa, danymi z Biura Informacji Kredytowej czy też źródłem dochodu są to również informacje statystyczne powiązane z wykonywanym zawodem czy stanem cywilnym. W większości przypadków to komputer, na podstawie strzeżonych algorytmów będących tajemnicą przedsiębiorstwa, weryfikuje czy będziemy w stanie spłacić pożyczkę. Możemy także zarządać udostępnienia informacji jakie firma posiada na nasz temat.

Jeżeli spotkamy się ze zbyt ogólną odpowiedzią – możemy zgłosić reklamację. W przypadku odmowy, zgłosić sprawę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do Rzecznika Finansowego. Oczywiście na końcu zawsze posotaje nam droga sądowa.


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *